Home  »  Nieuws

Nieuws

Verlengde navorderingstermijn De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Uitzondering partnerschap ex-pleegkind Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten Verrekening ingehouden loonheffing Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing Premiepercentages 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 Bpm bij huur buitenlandse auto Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm Vermogenstoets zorgtoeslag 2018 Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.
Met ingang
Eindejaarstips eigen woning Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om Eindejaarstips schenken en erven Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te Eindejaarstips voor ondernemingen Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om Eindejaarstips werkgevers Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een Eindejaarstips omzetbelasting Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 Eindejaarstips voor de dga Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening Eindejaarstips particulieren Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een