Home  »  Nieuws

Nieuws

Extra kosten kleding en beddengoed De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft Kabinetsreactie op Paradise Papers Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief Uitleg premier afschaffing dividendbelasting De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018 De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023 Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Schijfgrenzen en tarieven IB 2018 Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van Kosten total bodyscan niet aftrekbaar De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU Verliesverrekening In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De Bedragen minimumloon per 1 januari 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis Internetconsultatie regelgeving crowdfunding Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om Liever een oude auto van de zaak? De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid Compensatieregeling zwangere zelfstandigen Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Overzicht maatregelen in regeerakkoord De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat