Home  »  Nieuws

Nieuws

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun Onzakelijke lening Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige Arbeids- of stageovereenkomst? Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte Controleer de WOZ-waarde van uw woning Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de Kamervragen slapende dienstverbanden Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen Rulings procedureel niet altijd in orde De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020 Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen