Home  »  Nieuws

Nieuws

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale Sectorindeling werknemersverzekeringen Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019 In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor Cao-voorziening bij ontslag Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee Vermogensetikettering woning ondernemer De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het Gebreken in administratie Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van Middelingsverzoek te laat ingediend De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk Bovenmatige kilometervergoeding Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Beperking wettelijke gemeenschap van goederen De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, Ontheffing concurrentiebeding Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt Inhouding dividendbelasting De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een