Home  »  Nieuws

Nieuws

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In Eén of meer prestaties? Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen Overbruggingsregeling transitievergoeding Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding Onderzoek KvK onder zzp’ers De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief Belastingvrij schrappen vordering op dga? Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op Verhuur studentenkamers Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in Nietig proeftijdbeding Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van Risico’s van overname lijfrenteverplichting Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente Onttrekking aan het vermogen van de bv Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017 De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te