Home  »  Nieuws

Nieuws

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 Vermogensetikettering woonhuis De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen Koerswinst op dividendvordering De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een Een motor als alternatief voor een auto van de zaak? Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale Sectorindeling werknemersverzekeringen Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019 In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor Cao-voorziening bij ontslag Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee Vermogensetikettering woning ondernemer De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het Gebreken in administratie Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van Middelingsverzoek te laat ingediend De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk