Home  »  Nieuws

Nieuws

Dividend uitkeren Denk eens aan het uitkeren van dividend door de bv in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat Pensioen De fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen zijn beperkt. De opbouw van pensioen is Lijfrentepremie Als u een pensioentekort heeft, zijn de betaalde premies voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar. De Middeling van inkomens De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 Hypotheek Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd. Opdrachtgevers huren geen of veel Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen Volgens de Hoge Raad vallen zonnebrandmiddelen en tandpasta onder het lage tarief van de omzetbelasting. Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting De Europese Commissie wil de wijze waarop in Europa belastingen op vennootschappen worden geheven Einde aan aftrek huurkosten werkkamer ondernemer Zoals eerder al aangekondigd heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend om de aftrek AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is met ingang van het jaar 2022 gekoppeld aan Payrolbedrijf is uitzendbureau Het Burgerlijk Wetboek merkt als uitzendovereenkomst aan de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door Staatssecretaris kondigt reparatie aftrek kosten werkkamer in huurwoning aan De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een huurrecht van een woning met een werkruimte Deelname omzetbelastingfraude verhindert toepassing vertrouwensbeginsel Een ondernemer, die wist of had moeten weten dat hij deelnam aan omzetbelastingfraude in een keten van Schenking op papier heeft soms ongewenste gevolgen Een schenking kan niet alleen worden gedaan door geld of goederen te overhandigen, maar ook “op papier”. Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet