Home  »  Nieuws

Nieuws

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van Afkoop lijfrente en revisierente De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de Uitbreiding kraamverlof partner De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet Pand ondernemer was keuzevermogen Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn Oud pand was bestemd voor bewoning Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in Dienstbetrekking in meerdere landen Op een werknemer, die op het grondgebied van twee of meer lidstaten van de EU zijn werkzaamheden Omvang privégebruik auto De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van Onderneming naast dienstbetrekking Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet. Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende Mogelijke aanpassingen box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing Bezwaar maken tegen kosten NVWA De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar de tarieven van de NVWA, Vordering ouders op zoon onzakelijk Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden Belastingplan 2017 Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende Einde pensioen in eigen beheer Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde