Home  »  Nieuws

Nieuws

Bovenmatige kilometervergoeding Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Beperking wettelijke gemeenschap van goederen De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, Ontheffing concurrentiebeding Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt Inhouding dividendbelasting De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In Eén of meer prestaties? Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen Overbruggingsregeling transitievergoeding Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding Onderzoek KvK onder zzp’ers De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief Belastingvrij schrappen vordering op dga? Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op Verhuur studentenkamers Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in Nietig proeftijdbeding Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van Risico’s van overname lijfrenteverplichting Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente