Home  »  Nieuws

Nieuws

Bedragen kindregelingen KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € Wijzigingen loonbelasting WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt Formaliseren telefonische intrekking bezwaar Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017 De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende Belastingplan 2017 aangenomen De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting? Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete Hof Den Haag heeft de aan een ondernemer opgelegde vergrijpboete vernietigd. De ondernemer had in zijn Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Notariële akte van levering is geen factuur Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is, Arbeidsbeloning De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op een werknemer met een aanmerkelijk belang in de bv Auto van de zaak Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen worden gedaan. De Werkkostenregeling De werkkostenregeling is de manier waarop fiscaal met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel moet Huwelijkse voorwaarden De wettelijke regeling van de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk is de gemeenschap van