Home  »  Nieuws

Nieuws

Protocol Belastingdienst vermiste personen De Belastingdienst heeft in overleg met Slachtofferhulp Nederland een protocol opgesteld voor het Wel of geen betalingskenmerk meegeven? De Belastingdienst vraagt bij betaling om de vermelding van een betalingskenmerk. Betalingen met een Huurrecht als ondernemingsvermogen Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt, Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is Kamervragen afschaffing VAR In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog Bijtelling auto van de zaak De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden Urenregistratie ten behoeve van zelfstandigenaftrek Een ondernemer heeft recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium Aftrek extra vervoerskosten in verband met handicap Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. Daaronder vallen de met ziekte of Verkapte winstuitdeling aan dga Zakendoen met de eigen BV blijft een gebied waar objectief handelen geboden is. Er is geen sprake van Waardering renteloze vordering Bij de winstbepaling van een onderneming moet rekening worden gehouden met de voorschriften van goed Optredens van artiesten Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de Uitwerking Autobrief II aangenomen De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitwerking Autobrief II aangenomen. De wet uitwerking Autobrief II Vermelding datum uit dienst op loonstrook Opzegging van een arbeidsovereenkomst is een eenzijdige wilsuiting. Opzegging is gericht op beëindiging Pensioen in eigen beheer Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zijn niet opgenomen in verplichte pensioenverzekeringen. Indien Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf Toepassing compensatieregeling grensarbeiders Nederland en Duitsland hebben in 2012 een nieuw belastingverdrag ondertekend, dat sinds 1 januari 2016 Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de Geen aftrek van rente voor vererfde woning Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen Aanbod ontslagvergoeding geweigerd In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou