Home  »  Nieuws

Nieuws

Box 3 Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat Giften Giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de Zorgverzekering Ieder jaar veranderen de premies voor de zorgverzekering. Het verplichte eigen risico bedraagt ook in Schenkingen aan kinderen Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 Met ingang van 1 januari 2017 wordt de vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de Lening aan kinderen voor eigen woning De rente voor een hypotheeklening is aftrekbaar als de lening volledig wordt afgelost. Dat geldt ook voor Erven en testament Een goed testament kan helpen om bij overlijden belasting te besparen. Soms wordt gekozen voor het Investeringsaftrek Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een Herinvesteringsreserve Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de Herziening aftrek voorbelasting Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden Lening aan BV Een lening, die een dga verstrekt aan zijn bv, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de Dividend uitkeren Denk eens aan het uitkeren van dividend door de bv in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat Pensioen De fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen zijn beperkt. De opbouw van pensioen is Lijfrentepremie Als u een pensioentekort heeft, zijn de betaalde premies voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar. De Middeling van inkomens De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 Hypotheek Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd. Opdrachtgevers huren geen of veel Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen Volgens de Hoge Raad vallen zonnebrandmiddelen en tandpasta onder het lage tarief van de omzetbelasting.