Home  »  Nieuws

Nieuws

Wijzigingen inkomstenbelasting Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 Investeringsaftrek 2017 De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te Oudedagsreserve en ondernemersaftrek OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2017 9,8% van de Lage-inkomensvoordeel Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming Pensioen in eigen beheer De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een Bedragen kindregelingen KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € Wijzigingen loonbelasting WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt Formaliseren telefonische intrekking bezwaar Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017 De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende Belastingplan 2017 aangenomen De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting? Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete Hof Den Haag heeft de aan een ondernemer opgelegde vergrijpboete vernietigd. De ondernemer had in zijn Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste