Home  »  Nieuws

Nieuws

Onderneming naast dienstbetrekking Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet. Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende Mogelijke aanpassingen box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing Bezwaar maken tegen kosten NVWA De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar de tarieven van de NVWA, Vordering ouders op zoon onzakelijk Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden Belastingplan 2017 Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende Einde pensioen in eigen beheer Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde Maatregelen tegen misbruik van box 2 Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te Aanpassingen innovatiebox De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit Stimulering start-ups In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden Tariefschijf vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Over de eerste tariefschijf van de winst wordt 20% Bouwterrein en btw Bij de levering van een bouwterrein is btw verschuldigd en geldt een vrijstelling van Einde aftrek onderhoudskosten monumenten Al op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te willen treffen om de uitvoering van Einde aftrek scholingskosten Al op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te willen treffen om de uitvoering van Tarieven en heffingskortingen De heffingskortingen zijn een geliefd instrument om inkomenspolitiek te bedrijven. Volgend jaar worden Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste