Home  »  Nieuws

Nieuws

Waardering renteloze vordering Bij de winstbepaling van een onderneming moet rekening worden gehouden met de voorschriften van goed Optredens van artiesten Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de Uitwerking Autobrief II aangenomen De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitwerking Autobrief II aangenomen. De wet uitwerking Autobrief II Vermelding datum uit dienst op loonstrook Opzegging van een arbeidsovereenkomst is een eenzijdige wilsuiting. Opzegging is gericht op beëindiging Pensioen in eigen beheer Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zijn niet opgenomen in verplichte pensioenverzekeringen. Indien Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf Toepassing compensatieregeling grensarbeiders Nederland en Duitsland hebben in 2012 een nieuw belastingverdrag ondertekend, dat sinds 1 januari 2016 Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de Geen aftrek van rente voor vererfde woning Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen Aanbod ontslagvergoeding geweigerd In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou Beroepschrift was acht minuten te laat De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na Concept ombuigingslijst 2016 Onlangs is de concept ombuigingslijst 2016 openbaar geworden. De ombuigingslijst is een overzicht van Belastingdienst heeft in procedures geen informatie achtergehouden De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op berichten dat de Belastingdienst Uitbetaling niet vrijwillig opgenomen vakantie Vakantiedagen van een werknemer worden door de werkgever vastgesteld volgens de wensen van de werknemer, Kamervragen complexiteit belastingstelsel De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en Btw uit andere EU-landen terugvragen Ondernemers, die in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat Overgang van VAR naar DBA In antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de invoering van de Wet deregulering beoordeling Minimumloon per 1 juli omhoog Het wettelijk minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast aan de stijging van de contractlonen. Op die Wet aanpak schijnconstructies Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden.
Doelstelling WASDe