Home  »  Nieuws

Nieuws

Verrekening negatief verlofdagensaldo Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet Overgangsregeling bijtellingspercentage De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de Plannen regeerakkoord slecht voor mkb In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun Onzakelijke lening Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige Arbeids- of stageovereenkomst? Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte Controleer de WOZ-waarde van uw woning Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de Kamervragen slapende dienstverbanden Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen Rulings procedureel niet altijd in orde De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000