Home  »  Nieuws

Nieuws

Belastingheffing box 3 in strijd met eigendomsrecht? De vermogensrendementsheffing van box 3 is door de wetgever aangemerkt als een inkomstenbelasting. Als Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid De Wet werk en zekerheid heeft een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Een van deze Einde 30%-regeling door periode tussen dienstbetrekkingen Volgens de Hoge Raad is de 30%-regeling terecht beëindigd wanneer tussen twee dienstbetrekkingen in meer Verband koopsom en waarde onroerende zaak Een procedure over de WOZ-waarde van een woning had betrekking op de vraag of de koopprijs van een woning Einde fictieve dienstbetrekking commissaris Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) Goedkeuring verrekening zelfstandigenaftrek met stakingswinst ZelfstandigenaftrekEen ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Subsidieregeling Jonge Landbouwers In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Economische Zaken mee dat de Arbeidsconflict tijdens re-integratie Na bezwaar van een werkgever tegen het besluit van het UWV werden de re-integratie-inspanningen van de CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon' In verband met een voorgenomen herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft het Niet voldaan aan verlaagd urencriterium Om recht te hebben op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt definitief De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat per 1 mei 2016 verdwijnen. Het gebruik van de VAR was een doorn Bijtelling privégebruik voor dga die over sleutels van auto kon beschikken Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer gaat de wet ervan uit dat de auto Transitievergoeding bij beëindiging doorstart Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 juli 2015 dat een werkgever Afroommethode niet van toepassing Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt moet voor zijn werkzaamheden Wetsvoorstel Autobrief II ingediend De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ter uitwerking van de zogenaamde Autobrief II Voorstellen vereenvoudiging belastingwetgeving gevraagd In het streven naar vereenvoudiging van de regelgeving van belastingen en toeslagen roept het ministerie Kamervragen uitspraak over verhoging AOW-leeftijd De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op vragen naar Procedure over aanpassing oldtimerregeling Sinds 1 januari 2014 geldt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers alleen voor Bijtelling gebaseerd op catalogusprijs ondanks korting bij aankoop De bijtelling voor het privégebruik van een auto is een percentage van de catalogusprijs inclusief btw en Kamervragen gevolgen van de Wet werk en zekerheid De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de Wet werk en