Home  »  Nieuws

Nieuws

Eigen woning en verblijf in buitenland De regeling voor de eigen woning in de inkomstenbelasting blijft van kracht wanneer de woning tijdens een Onderhoudsverplichtingen ex-samenwoners In een brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van Financiën in op het onderscheid in Beperkte mogelijkheid voor kantonrechter om ontslagvergoeding toe te kennen De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden. Er moet een redelijke Ontbinding via kantonrechter Wanneer de kantonrechter in een procedure een arbeidsovereenkomst ontbindt, moet hij volgens de wet Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw De omzetbelasting kent het begrip fiscale eenheid. Wanneer ondernemers in financieel, organisatorisch en Margeauto uitgangspunt BPM bij invoer Bij de invoer van een gebruikte auto in Nederland moet BPM worden betaald. Over de heffing van BPM bij Urencriterium voor de ondernemer De inkomstenbelasting kent een aantal fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers. Deze BPM en bestelauto van de ondernemer BPM is de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Bij registratie, dat is de eerste Bijtelling Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. De Uitzenden medisch personeel Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor ziekenhuisverpleging, medische verzorging en voor Overdrachtsbelasting over tegenprestatie Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen, Toepassing urencriterium Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Het Tijdelijke regeling pensioenknip Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Uitwerking alternatieven pensioen in eigen beheer De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een Waardering landbouwgrond De waardeverandering van tot het ondernemingsvermogen behorende landbouwgrond is in beginsel vrijgesteld Verhuiskosten ondernemer De uitgaven die iemand doet in het belang van zijn onderneming komen in beginsel ten laste van de winst. Appartement in woonzorgcentrum Een appartement in een woonzorgcentrum is volgens Hof Den Haag een voor het voeren van een particuliere Conclusie A-G over crisisheffing In 2013 gold de pseudo-eindheffing hoge beloningen. Dat was een tijdelijke belastingheffing van Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene Het Hof van Justitie EU heeft prejudiciële vragen van de Hoge Raad over het recht op aftrek van