Home  »  Nieuws

Nieuws

Voorstellen vereenvoudiging belastingwetgeving gevraagd In het streven naar vereenvoudiging van de regelgeving van belastingen en toeslagen roept het ministerie Kamervragen uitspraak over verhoging AOW-leeftijd De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op vragen naar Procedure over aanpassing oldtimerregeling Sinds 1 januari 2014 geldt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers alleen voor Bijtelling gebaseerd op catalogusprijs ondanks korting bij aankoop De bijtelling voor het privégebruik van een auto is een percentage van de catalogusprijs inclusief btw en Kamervragen gevolgen van de Wet werk en zekerheid De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de Wet werk en Redelijke schatting ambtshalve aanslag lege BV Het niet doen van de vereiste aangifte leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat wil zeggen Aanzegverplichting bij einde tijdelijk contract Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is een werkgever wettelijk verplicht om een werknemer Naheffingen BZM Wie met een zwaar motorrijtuig in Nederland gebruik van de autosnelweg wil maken, moet belasting zware Werkkostenregeling 2016 In de werkkostenregeling zijn voor 2016 de volgende zaken van belang:
De vrije ruimte voor onbelaste
Investeringsaftrek 2016 De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen Tarieven en heffingskortingen 2016 Met ingang van 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven en heffingskortingen in de Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd Een nieuwe wet moet een aantal arbeidsrechtelijke belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-gerechtigde Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016 Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2016, inclusief de novelle, aangenomen. Dat Geen onzakelijke lening zonder onderlinge aandeelhoudersrelatie Volgens de Hoge Raad kan in een geval, waarin geen sprake is van een aandeelhoudersrelatie en waarin geen Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd kan een ongeoorloofde inbreuk op eigendomsrecht zijn De rechtbank Noord Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak over de verhoging van de Voortgang aanpassingen pensioen in eigen beheer De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst Er is sprake van een winstuitdeling als een vennootschap een aandeelhouder als zodanig bevoordeelt en de Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen