Home  »  Nieuws

Nieuws

Deskundigheidsnorm 30%-regeling Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid, die op de Nederlandse Kabinetsplannen autobelastingen 2017-2020 in Autobrief II De staatssecretaris van Financiën heeft de al veel eerder aangekondigde Autobrief II naar de Tweede Kamer Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan Vrijstelling btw sportorganisaties Op grond van een arrest van het Hof van Justitie EU uit 2013 mag voor de vrijstelling van btw van Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 naar Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn Met ingang van 1 januari 2015 geldt een regeling van integrale vergoeding voor medische zorg en hebben Invordering rijbewijs geen reden voor ontslag Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van een arbeidsovereenkomst omdat het rijbewijs van Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk De winst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve Non-concurrentiebeding en faillissement werkgever In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding moet de Aflossing schuld of verstrekking lening? Een dga had een schuld in rekening-courant aan zijn BV. In 2009 ontving de dga een uitkering uit een Wijzigingen in WW per 1 juli 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid krijgen werknemers die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer Ontslag als statutair bestuurder; voortzetting dienstverband De statutaire bestuurder van een BV kan eenzijdig zijn functie neerleggen. Dat wil zeggen dat aanvaarding Terbeschikkingstelling gaat over in onderneming Het resultaat uit een werkzaamheid wordt bepaald op dezelfde manier als winst uit onderneming. Bij het Achteraf geboekte bijdrage privégebruik De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak hoeft niet te worden toegepast als blijkt Vordering op onderneming vroegere medevennoot In bepaalde gevallen worden de voordelen uit een vordering op een ondernemer tot de winst gerekend. De Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen. De doelstelling is Kamervragen autobelastingen hybride auto Naar aanleiding van berichten dat een hybride versie van de nieuwe Volvo XC90 in aanmerking zou komen Waardering verhuurde woningen in box 3 De Hoge Raad heeft in april 2015 een arrest gewezen over de waarde van verhuurde woningen in box 3 van de Hoge ontslagvergoeding ondanks kort dienstverband Een werkgever diende een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Het