Home  »  Nieuws

Nieuws

Door verkoper gebruikte auto niet meer nieuw De Hoge Raad heeft in een aantal arresten aangegeven op welke manier bepaald kan worden of een auto nieuw Vergoeding lid stembureau is geen vrijwilligersvergoeding Een vrijwilliger is een persoon die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een instantie die niet Is een document waarop prijs en omzetbelasting staan een factuur? In gevallen waarin volgens de Wet op de Omzetbelasting een factuur moet worden uitgereikt, wordt de Volgens AG is iPad een computer Onder de oude regeling in de loonbelasting voor vergoeding van kosten was het onderscheid tussen Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer De leeftijdsgrens voor motorrijtuigen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van Staatssecretaris presenteert alternatief voor beschikking geen loonheffingen Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de beschikking geen loonheffingen (wetsvoorstel Werknemer krijgt meer recht op flexibel werken De Eerste Kamer heeft een voorstel om de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd te Nieuwe leningfondsen voor mkb In een brief aan de Tweede Kamer deelt de minister van Economische Zaken mee dat er twee leningfondsen Eerste Kamer neemt wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve aan Het wetsvoorstel ter invoering van een compartimenteringsreserve in de vennootschapsbelasting is door de Geen toepassing oude landbouwvrijstelling De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de Toezegging uitzondering compartimentering Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in Stapeling van forfaits bij verhuurde woning in box 3 De heffing van inkomstenbelasting over de inkomsten uit sparen en beleggen vindt op forfaitaire wijze Uit schenking betaalde rente aftrekbaar Betaalde rente die betrekking heeft op een schuld ter financiering van een eigen woning is aftrekbaar. Beherend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden CV Een beherend vennoot van een CV is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Dat geldt Toepassing laag tarief onderhoud woningen vervalt per 1 juli a.s. De tijdelijke toepassing van het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en onderhoud van Gebruik camerabeelden voor controle privégebruik auto is toegestaan Op verzoek van een werknemer geeft de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik af. Die verklaring Tweede Kamer akkoord met versnelde verhoging AOW-leeftijd De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Volgens dit Belastingdienst wil onterecht betaalde toeslagen uit buitenland terugvorderen De staatssecretaris van Financiën heeft in de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst aandacht besteed Tussentijdse beëindiging 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor belastingvrije vergoeding van kosten van huisvesting Heffing BZM De Belasting van Zware Motorrijtuigen (BZM) wordt geheven van vrachtauto’s met een toegestane maximum