Home  »  Nieuws

Nieuws

Uitzenden medisch personeel Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor ziekenhuisverpleging, medische verzorging en voor Overdrachtsbelasting over tegenprestatie Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen, Toepassing urencriterium Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Het Tijdelijke regeling pensioenknip Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Uitwerking alternatieven pensioen in eigen beheer De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een Waardering landbouwgrond De waardeverandering van tot het ondernemingsvermogen behorende landbouwgrond is in beginsel vrijgesteld Verhuiskosten ondernemer De uitgaven die iemand doet in het belang van zijn onderneming komen in beginsel ten laste van de winst. Appartement in woonzorgcentrum Een appartement in een woonzorgcentrum is volgens Hof Den Haag een voor het voeren van een particuliere Conclusie A-G over crisisheffing In 2013 gold de pseudo-eindheffing hoge beloningen. Dat was een tijdelijke belastingheffing van Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene Het Hof van Justitie EU heeft prejudiciële vragen van de Hoge Raad over het recht op aftrek van Deskundigheidsnorm 30%-regeling Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid, die op de Nederlandse Kabinetsplannen autobelastingen 2017-2020 in Autobrief II De staatssecretaris van Financiën heeft de al veel eerder aangekondigde Autobrief II naar de Tweede Kamer Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan Vrijstelling btw sportorganisaties Op grond van een arrest van het Hof van Justitie EU uit 2013 mag voor de vrijstelling van btw van Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 naar Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn Met ingang van 1 januari 2015 geldt een regeling van integrale vergoeding voor medische zorg en hebben Invordering rijbewijs geen reden voor ontslag Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van een arbeidsovereenkomst omdat het rijbewijs van Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk De winst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve Non-concurrentiebeding en faillissement werkgever In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding moet de