Home  »  Nieuws

Nieuws

Investeringsaftrek 2018 De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te Oudedagsreserve en ondernemersaftrek OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018 Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een Bedragen kindregelingen 2018 KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Wijzigingen loonbelasting 2018 WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt Belastingplan 2018 aangenomen De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het Diverse uitkeringsbedragen 2018 De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Onderzoek naar IKEA-rulings De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft Verlengde navorderingstermijn De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Uitzondering partnerschap ex-pleegkind Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten Verrekening ingehouden loonheffing Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing Premiepercentages 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30