Home  »  Nieuws

Nieuws

Eigenrisicodragerschap WGA Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van Import gebruikte auto Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een Teruggaaf omzetbelasting Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de Transitievergoeding en loondispensatie De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming Aansprakelijkheid bestuurder stichting Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij Onderhoudskosten tuin van monumentenpand De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als Omzet- en winstcorrecties Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij Aansprakelijkheid werkgever Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, Toepassing reisaftrek Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan Maximum uurprijzen kinderopvang 2018 De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018