Home  »  Nieuws

Nieuws

Belastingplan 2015 aangenomen De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft tijdens het debat een Verwijtbaar werkloos Wil een werknemer na beëindiging van zijn dienstbetrekking recht hebben op een WW-uitkering, dan mag hij Afschaffing aftrek kinderalimentatie per 2015 Een ouder die gescheiden is en kinderalimentatie betaalt, krijgt onder voorwaarden geld terug van de Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012 Een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de tijdelijke crisisheffing voor lonen boven € Memorie van antwoord Belastingplan 2015 De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan Verdeling box 3-vermogen bij inkeer Een belastingplichtige en zijn fiscale partner kunnen in hun aangiften inkomstenbelasting zelf de Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de Niet bedongen rente was uitdeling Transacties tussen een dga en zijn BV moeten zakelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot Innovatiebox blijft In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat het afschaffen van de Geen cassatie tegen ondernemerschap verpleegkundige in thuiszorg De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden Gebruikelijk loon De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in het bedrijf Verlies op aandelen in NV werkgever Een werknemer maakte gebruik van de hem geboden mogelijkheid om certificaten van aandelen in het bedrijf Verlengde betaaltermijn aanslag IB 2014 Voor de aanslag inkomstenbelasting 2014 geldt een langere betaaltermijn. De gebruikelijke termijn voor Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid Ondernemers voor de omzetbelasting kunnen een fiscale eenheid vormen als zij in financieel, Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de toepassing van de tijdelijk verhoogde Incidenteel fiscaal voordeel Bij het beëindigen van een onderneming moet belasting worden betaald over in de onderneming aanwezige Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats Op grond van een EG-verordening geldt een verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van persoonlijke Cultuurgrondvrijstelling voor ponyfokkerij De Wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. De cultuurgrondvrijstelling is van toepassing op Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Daaraan voorafgaand heeft de staatssecretaris Pas uw pensioenregeling op tijd aan De Belastingdienst waarschuwt werkgevers op haar website dat zij de pensioenregelingen van werknemers