Home  »  Nieuws

Nieuws

De fiscale regels van het kerstpakket Met het einde van het jaar in zicht breekt ook de tijd van de kerstpakketten weer aan. Nu kan dit Verhoging AOW-leeftijd sneller Nadat de AOW-leeftijd vanaf de invoering jarenlang 65 jaar is geweest, wordt deze met ingang van 2013 Wettelijke rente naar 2% Per 1 januari 2015 daalt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2%. Wetsvoorstel om doorwerkbelemmeringen weg te nemen Ruim 8 jaar nadat de SER advies heeft uitgebracht over het wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen Innovatiebox bevat geen lek De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over mogelijk misbruik van de innovatiebox Verkapte winstuitdelingen Tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoren ook verkapte winstuitdelingen. Een verkapte Werknemer klimt over hek: werkgever aansprakelijk De werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werk. De Voorstellen autobelastingen 2016 De staatssecretaris van Financiën heeft snel gereageerd op de kritiek die van alle kanten is geuit op de Aangifte btw laatste tijdvak kalenderjaar HerrekeningBij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar kan het nodig zijn om een Suppletie 2014 btw Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2014 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2014 willen Optimaliseer uw recht op investeringsaftrek Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen hebben onder voorwaarden recht op kleinschaligheidsaftrek Overweeg om de BV in 2014 dividend te laten uitkeren Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan werknemers met een aanmerkelijk belang Hevel vermogen voordelig over naar uw kinderen Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van Verlaag uw vermogen in box 3 Box 3 omvat de vermogensbestanddelen die niet in box 1 of box 2 vallen. Schulden komen in mindering op Optimaliseer uw giftenaftrek Onder voorwaarden kunt u gedane giften van uw inkomen aftrekken. Het gaat dan om giften aan het Algemeen Maak nog gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling Tot en met 31 december 2014 geldt nog een verruimde vrijstelling voor schenkingen ter financiering van de Los extra af op uw hypotheekschuld Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te Uitleg "naheffing" van belasting In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de “naheffing” van inkomstenbelasting. De afbouw van de Wettelijk minimumloon januari 2015 De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene Verdeling stemrechten in BV Een dga valt buiten het bereik van de werknemersverzekeringen. Voor toepassing van de