Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen 30%-regeling voor jonge profvoetballer Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Dividenduitkering vererfde AB-aandelen De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheid om onbelast dividend uit te keren aan mensen die Kamervragen liquidatieverlies deelneming Naar aanleiding van een tijdschriftartikel over de wenselijkheid van modernisering van de Zzp'er in de zorg Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een verpleegkundige die voor meerdere thuiszorginstellingen werkte, Combinatie zakelijke reis met vakantie Er vindt geen bijtelling bij het inkomen plaats voor een auto van de zaak als het privégebruik van de iPad is communicatiemiddel Verstrekkingen, die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen niet onder het ruime loonbegrip van Verlofuren geen studiekosten Een werknemer volgde in 2008 een opleiding naast zijn werk. Voor het volgen van de opleiding nam de Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van de “beschikking geen Contouren herziening belastingstelsel De staatssecretaris van Financiën heeft parallel aan het Belastingplan 2015 een brief naar de Tweede Modernisering verlofregelingen De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het Houdsterverliesregeling Een verlies, dat een vennootschapsbelastingplichtig lichaam in enig boekjaar maakt, is in beginsel Tariefverschil boeken en e-boeken De Europese btw-richtlijn bepaalt dat de lidstaten naast het normale btw-tarief ook een of twee verlaagde Boete bij naheffing MRB verminderd Tijdens een periode van schorsing van het kenteken van een auto hoeft geen motorrijtuigenbelasting (MRB) Besluit toepassing innovatiebox De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kent sinds enkele jaren een bijzondere regeling voor innovatie, Levensloopregeling Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het Gebruikelijk loon De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner Heffingskortingen Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan Versnelde invordering toeslagen De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om in het kader van de dwanginvordering van belastingschulden Aftrek buitenlandse boete Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen voor