Home  »  Nieuws

Nieuws

Autobrief 2.0 komt in 2015 De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de Gezamenlijke huishouding met kostganger De hoogte van een AOW-uitkering is afhankelijk van de woonsituatie van de uitkeringsgerechtigde. Europese Commissie start procedure inzake watersportvrijstelling De diensten van sportorganisaties zijn, behoudens enkele uitzonderingen, vrijgesteld van omzetbelasting. Aanvang tonnageregime Het tonnageregime is een bijzondere wijze om de winst uit zeescheepvaart te bepalen. De winst wordt dan Omvang regresvordering op onderneming van echtgenoot De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over een regresvordering op een echtgenoot Geen 30%-regeling voor jonge profvoetballer Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Dividenduitkering vererfde AB-aandelen De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheid om onbelast dividend uit te keren aan mensen die Kamervragen liquidatieverlies deelneming Naar aanleiding van een tijdschriftartikel over de wenselijkheid van modernisering van de Zzp'er in de zorg Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een verpleegkundige die voor meerdere thuiszorginstellingen werkte, Combinatie zakelijke reis met vakantie Er vindt geen bijtelling bij het inkomen plaats voor een auto van de zaak als het privégebruik van de iPad is communicatiemiddel Verstrekkingen, die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen niet onder het ruime loonbegrip van Verlofuren geen studiekosten Een werknemer volgde in 2008 een opleiding naast zijn werk. Voor het volgen van de opleiding nam de Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van de “beschikking geen Contouren herziening belastingstelsel De staatssecretaris van Financiën heeft parallel aan het Belastingplan 2015 een brief naar de Tweede Modernisering verlofregelingen De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het Houdsterverliesregeling Een verlies, dat een vennootschapsbelastingplichtig lichaam in enig boekjaar maakt, is in beginsel Tariefverschil boeken en e-boeken De Europese btw-richtlijn bepaalt dat de lidstaten naast het normale btw-tarief ook een of twee verlaagde Boete bij naheffing MRB verminderd Tijdens een periode van schorsing van het kenteken van een auto hoeft geen motorrijtuigenbelasting (MRB) Besluit toepassing innovatiebox De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kent sinds enkele jaren een bijzondere regeling voor innovatie, Levensloopregeling Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het