Home  »  Nieuws

Nieuws

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het Asbestsanering monumentenpand Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand Overtreding geheimhoudingsbeding De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018 Tarieven box 1
Inkomen van
tot
Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-gerechtigd

€ 0
Wijzigingen inkomstenbelasting Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 Investeringsaftrek 2018 De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te Oudedagsreserve en ondernemersaftrek OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018 Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een Bedragen kindregelingen 2018 KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Wijzigingen loonbelasting 2018 WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt Belastingplan 2018 aangenomen De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het Diverse uitkeringsbedragen 2018 De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Onderzoek naar IKEA-rulings De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft Verlengde navorderingstermijn De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Uitzondering partnerschap ex-pleegkind Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27