Home  »  Nieuws

Nieuws

Bpm bij huur buitenlandse auto Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm Vermogenstoets zorgtoeslag 2018 Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.
Met ingang
Eindejaarstips eigen woning Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om Eindejaarstips schenken en erven Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te Eindejaarstips voor ondernemingen Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om Eindejaarstips werkgevers Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een Eindejaarstips omzetbelasting Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 Eindejaarstips voor de dga Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening Eindejaarstips particulieren Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens Extra kosten kleding en beddengoed De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft Kabinetsreactie op Paradise Papers Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief Uitleg premier afschaffing dividendbelasting De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018 De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023 Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Schijfgrenzen en tarieven IB 2018 Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van