Home  »  Nieuws

Nieuws

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming De voordelen die iemand behaalt met transacties in de privésfeer zijn onbelast. Valt een transactie en Paardentrailer geen ondernemingsvermogen Een ondernemer kan niet alle uitgaven die hij doet als kosten van zijn onderneming aanmerken. Alleen Aandachtspunten bij controle aangiften inkomstenbelasting 2013 De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op welke onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra Tweede Kamer neemt gewijzigd wetsvoorstel aanpassing pensioenen aan De Tweede Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale facilitering van Parkeren of laden en lossen? Volgens de Gemeentewet houdt het begrip parkeren in het gedurende enige tijd laten staan van een voertuig Verschil in bijtellingspercentage is geoorloofd Het voordeel dat een werknemer heeft wanneer hij een auto van zijn werkgever privé mag gebruiken vormt Lening ging vooraf aan aandeelhouderschap In een arrest uit 2008 heeft de Hoge Raad het begrip onzakelijke lening geïntroduceerd. Er is sprake van Hoge ontslagvergoeding door handelen werkgever Na een dienstverband van 9 jaar werd een werknemer op non-actief gesteld. De werkgever verzocht de Schade door ongeluk op het werk Iedere werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers oplopen in de uitoefening van hun werk. Vooraf ingevulde aangifte kan gedownload worden De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2013 is sinds 1 maart beschikbaar op de website van de Personeel vervangen door zzp'ers? Het staat iedere ondernemer vrij om zijn onderneming naar eigen inzicht in te richten, ook als daardoor Invloed leegstand pand op herziening aftrek voorbelasting De omzetbelasting die drukt op de aanschaf van investeringsgoederen komt ineens in aanmerking voor aftrek Aftrek elders belast voor aan Duitsland toe te rekenen deel ontslagvergoeding Ontslagvergoedingen voor werknemers zijn belast als loon uit dienstbetrekking. Heeft de ontslagvergoeding Door eerdere afgifte kenteken is auto gebruikt Voor de heffing van BPM bij de invoer van een auto was de vraag of het ging om een nieuwe of een Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Er zijn weer valse e-mails in omloop die van de Belastingdienst afkomstig zouden zijn. Het gaat om Tussentijdse opzegging nulurencontract Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur Handel in opties viel buiten normale activiteiten Wanneer een ondernemer geld uit zijn onderneming gebruikt voor doeleinden die niet vallen binnen de Toepassing volksverzekeringen voor niet-ingezetene? Inwoners van Nederland zijn verzekerd voor de volksverzekeringen. Wie gedurende enige tijd niet in Afwijking pro rata aftrek Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht in aftrek brengen voor zover zij de