Home  »  Nieuws

Nieuws

Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de Sociaal plan voorkwam ontbinding arbeidsovereenkomst Een werkgever besloot tot reorganisatie van een afdeling van de onderneming. Gevolg van de reorganisatie Aandelenkapitaal wordt fiscaal niet als lening aangemerkt De fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting is verschillend. Wetsvoorstel moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden in nalatenschap Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan Afwijking van gebruikelijk loon niet bewezen Een dga moet per jaar ten minste een bedrag van € 44.000 aan salaris ontvangen. Wanneer het gebruikelijke Ondanks jarenlange verliezen toch bron van inkomen Voor belastbaarheid van opbrengsten en aftrekbaarheid van verliezen moet er een bron van inkomen zijn. Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige Een inwoner van België had inkomen uit Nederland. Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf De middelingsregeling in de inkomstenbelasting is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel Staatssecretaris van Financiën stapt op Frans Weekers is per direct opgestapt als staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding vormde een Korting op loondoorbetalingsverplichting Bij ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Deze Toekomst systeem waardeoverdracht pensioen De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over aanpassing van Onttrekking aan vermogen stichting belast bij bestuurders De Belastingdienst constateerde bij een boekenonderzoek dat het theoretische kassaldo van een stichting Gewijzigd wetsvoorstel hervorming pensioenen ingediend De staatssecretaris van Financiën heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter verlaging van de maximale opbouw- MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling Adcoma kan adviesfunctie beter vervullen Adcoma kan adviesfunctie beter vervullen dankzij de software van Unit4 Waarschuwing voor phishingmails in verband met overgang op IBAN De Fraudehelpdesk waarschuwt voor zogenaamde phishingmails die worden verstuurd in verband met de Terugvorderingsmogelijkheid buitensporige bonussen De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om buitensporige bonussen Staatssecretaris oneens met uitspraak rechtbank over pensioen Wanneer een pensioenaanspraak niet langer aan de voorwaarden voldoet, geldt dat als afkoop van de hele Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer Een directeur-grootaandeelhouder heeft, anders dan een gewone werknemer, de mogelijkheid om zijn pensioen Kamervragen over btw-nummers van ZZP'ers De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het btw-nummer van ZZP’ers beantwoord. Het