Home  »  Nieuws

Nieuws

Last bij toekenning opties Volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting komen optierechten die aan personeel zijn toegekend in aftrek Tweede navordering mag bij kwade trouw Om een navorderingsaanslag op te leggen heeft de inspecteur in beginsel een nieuw feit nodig. Dat is een Belastingverdrag Nederland – Ethiopië Op 10 augustus 2012 is met Ethiopië een verdrag ter vermijding van dubbele belasting overeengekomen. Het Verbouwing woning werknemer voor rekening werkgever Loon is het totaal van alle voordelen die een werknemer uit zijn dienstbetrekking geniet. Daaronder Betaling voor restanten geen onderdeel douanewaarde goederen Douanerechten worden geheven bij de invoer van goederen van buiten de EU. De heffingsgrondslag is de Nieuw feit ondanks vragen over eerdere aangiften Volgens vaste jurisprudentie mag de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting Verlenen van zorg in natura via bemiddelingsbureau Een gediplomeerd verpleegkundige, ingeschreven in het BIG-register, verleende AWBZ-zorg in natura. Dat Verlaagde bijtelling door gewijzigde typegoedkeuring auto Een procedure voor de rechtbank had als inzet de hoogte van de bijtelling voor privégebruik. De procedure Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer In een brief aan de Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen gaat de staatssecretaris van Intrekking beleidsbesluiten eigen woning De staatssecretaris van Financiën heeft enkele beleidsbesluiten ingetrokken. Deze besluiten hebben hun Belastingontwijking door multinationals in ontwikkelingslanden De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord over berichten dat multinationals massaal Bijtelling bestelauto Een werkgever diende een verzoek in om geen rittenregistratie bij te hoeven houden voor een bestelauto. Verhuur of andersoortige dienst? Verhuur is in de regel een passieve activiteit die alleen verband houdt met het tijdsverloop. Het Koopsom lager door huurvrijstelling De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor dat jaarlijks de waarde van onroerende zaken wordt Voortgang voorstel Verzamelwet pensioenen 2014 Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel met de naam Verzamelwet pensioenen 2014 in behandeling. Het Verlenging goedkeuring pseudo-eindheffing hoog loon De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de loonheffingen geactualiseerd. Het gaat om een Kamervragen status belastingverdrag Rusland De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de status van het belastingverdrag Behandeling wetsvoorstel goedkeuring verdrag China Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel ter goedkeuring van het nieuwe belastingverdrag met China in Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel pensioenverlaging De staatssecretaris van Financiën heeft de nadere nota van antwoord inzake het wetsvoorstel ter verlaging Nieuwe staffels beschikbare premieregeling Vooruitlopend op de invoering van de aanpassing van de fiscale regels voor de opbouw van pensioen zijn de