Home  »  Nieuws

Nieuws

Regresvordering op echtgenoot Een regresvordering op de echtgenoot die een onderneming drijft is een werkzaamheid voor de Valutaverliezen in deelnemingsverhouding De moedermaatschappij van een fiscale eenheid verwerkte in haar aangifte Vpb 2008 € 223,9 miljoen aan Pseudo-eindheffing hoge lonen Een van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de pseudo-eindheffing hoog loon. Deze Prestaties tegen vergoeding Een stichting hield zich bezig met activiteiten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. In Buitenlandse boetes binnenkort niet meer aftrekbaar van winst In reactie op vragen van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat buitenlandse Last bij toekenning opties Volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting komen optierechten die aan personeel zijn toegekend in aftrek Tweede navordering mag bij kwade trouw Om een navorderingsaanslag op te leggen heeft de inspecteur in beginsel een nieuw feit nodig. Dat is een Belastingverdrag Nederland – Ethiopië Op 10 augustus 2012 is met Ethiopië een verdrag ter vermijding van dubbele belasting overeengekomen. Het Verbouwing woning werknemer voor rekening werkgever Loon is het totaal van alle voordelen die een werknemer uit zijn dienstbetrekking geniet. Daaronder Betaling voor restanten geen onderdeel douanewaarde goederen Douanerechten worden geheven bij de invoer van goederen van buiten de EU. De heffingsgrondslag is de Nieuw feit ondanks vragen over eerdere aangiften Volgens vaste jurisprudentie mag de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting Verlenen van zorg in natura via bemiddelingsbureau Een gediplomeerd verpleegkundige, ingeschreven in het BIG-register, verleende AWBZ-zorg in natura. Dat Verlaagde bijtelling door gewijzigde typegoedkeuring auto Een procedure voor de rechtbank had als inzet de hoogte van de bijtelling voor privégebruik. De procedure Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer In een brief aan de Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen gaat de staatssecretaris van Intrekking beleidsbesluiten eigen woning De staatssecretaris van Financiën heeft enkele beleidsbesluiten ingetrokken. Deze besluiten hebben hun Belastingontwijking door multinationals in ontwikkelingslanden De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord over berichten dat multinationals massaal Bijtelling bestelauto Een werkgever diende een verzoek in om geen rittenregistratie bij te hoeven houden voor een bestelauto. Verhuur of andersoortige dienst? Verhuur is in de regel een passieve activiteit die alleen verband houdt met het tijdsverloop. Het Koopsom lager door huurvrijstelling De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor dat jaarlijks de waarde van onroerende zaken wordt Voortgang voorstel Verzamelwet pensioenen 2014 Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel met de naam Verzamelwet pensioenen 2014 in behandeling. Het