Home  »  Nieuws

Nieuws

Nota van wijziging wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de deelnemingvrijstelling in de Reclamebelasting voor gevelbeschildering Het uiterlijk van een gebouw kan een uiting zijn waarvoor reclamebelasting verschuldigd is. Tot dat Voorstel Wet Werk en Zekerheid De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Onvoorzichtig rijgedrag is niet voldoende voor ontslag op staande voet Hof Den Bosch is van oordeel dat het veroorzaken van een reeks van schades door een vrachtwagenchauffeur Toeslagen en teruggaven op één bankrekeningnummer Op 1 december 2013 is de regeling ingegaan dat de Belastingdienst toeslagen en belastingteruggaven op één Wijziging voorwaarden jaaraangifte btw In een aantal gevallen is het mogelijk om btw-aangifte per jaar te doen. Daarvoor gelden vanaf 1 januari Internetconsultatie nieuw beloningsbeleid financiële sector De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat het beloningsbeleid in de financiële Eindejaarstips btw Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor Eindejaarstips particulieren Schenkingen (aan kinderen)Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al Verhoogde schenkingsvrijstelling en boeterente bij aflossing hypotheek De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om banken aan te moedigen om Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Exploitatie kunstgrasveld is onderneming Ieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Dat Eindejaarstips werkgever en werknemers StamrechtvrijstellingPer 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. De Eindejaarstips m.b.t. eigen woning WoningmarktEr geldt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren:- Zo is de periode waarbinnen Eindejaartips dga en BV Dividend uitkerenHet kan voor een dga voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren in plaats van Eindejaarstips ondernemers Belastinguitstel door herinvesteringsreserveBij de verkoop van bedrijfsmiddelen moet in beginsel Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2013 de wetsvoorstellen Kredietfaciliteit MKB De overheid kent een kredietfaciliteit voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze faciliteit Schaarste aan tandartsen leidt tot 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere faciliteit voor uit het buitenland afkomstige werknemers. Een van de