Home  »  Nieuws

Nieuws

Afbouw arbeidskorting wordt beperkt In ruil voor het niet strafbaar stellen van illegaliteit wordt de arbeidskorting aangepast. Met ingang Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet Bovenmatig deel vergoeding vormt loon Een werkgever kan de kosten van vervoer van een werknemer belastingvrij vergoeden tot een bedrag van € Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zijn verweven worden, al dan niet op Uitstel van betaling Naar aanleiding van berichten in de media zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over Wel of geen overgang onderneming? Bij de overgang van een onderneming blijven de arbeidsovereenkomsten van het in de onderneming werkzame Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen Volgens de Hoge Raad is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet van toepassing op Wereldwijd non-concurrentiebeding De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet Gebruikelijk loon dga als BV overig personeel heeft
Het gebruikelijk loon mag niet worden vastgesteld met de afroommethode als een BV ander personeel heeft
Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd
Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt in 50 jaar een volledig
Invoering depotrekeningen uitgesteld
Wordt het depotstelsel nu wel of niet ingevoerd? Dat is de vraag nu de Belastingdienst heeft meegedeeld
Geen 30%-regeling voor tweede deeltijdbaan door tijdverloop Volgens de Hoge Raad mag de 30%-regeling niet worden toegepast op een tweede parttime betrekking, die Voorkom belastingrente door vóór 1 april btw over 2013 te corrigeren Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2013 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2013 willen Geen recht op WW door verwijtbare werkloosheid Een werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering als hij verwijtbaar werkloos is geworden. Daarvan is Splitsing pensioen sorteert geen effect Splitsing van pensioenuitkering heeft geen gevolgen voor belastingheffing. Dat is de uitkomst van een Toepassing verlengde opzegtermijn Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming De voordelen die iemand behaalt met transacties in de privésfeer zijn onbelast. Valt een transactie en Paardentrailer geen ondernemingsvermogen Een ondernemer kan niet alle uitgaven die hij doet als kosten van zijn onderneming aanmerken. Alleen Aandachtspunten bij controle aangiften inkomstenbelasting 2013 De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op welke onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra