Home  »  Nieuws

Nieuws

Afschaffing integratieheffing btw in zicht? Het kabinet lijkt van plan te zijn om de integratieheffing in de btw af te schaffen. Dat blijkt uit een Compartimentering deelnemingsvoordelen Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling Wetsvoorstel vereenvoudiging kindregelingen In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen. Leegstand en bestemming woning niet bewezen Anders dan andere privé vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de Tijdelijke versoepeling inkeerregeling De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat wie tussen 2 september 2013 en 1 Aan- en verkooptransactie door ondernemer belast Voordelen die iemand behaalt met aan- en verkoop van vermogensbestanddelen in de privésfeer zijn Combinatie van arbeidsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt een maximum van drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor Kabinet wil afkoop vakantiedagen niet fiscaal stimuleren Het kabinet vindt het niet wenselijk om de afkoop van bovenwettelijke vakantiedagen fiscaal te stimuleren Bijtelling voor dga wegens hobbykilometers Een dga had autoracen als hobby. Zijn raceauto werd door het bedrijf gesponsord. De dga had ook een auto Kabinetsplannen 2014 uitgelekt Dagblad De Telegraaf maakt melding van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. Voor Bewijs gebruik auto uit handelsvoorraad niet geleverd De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting op aan een autohandelaar. Het ging Bovenmatige rentevergoeding onderbedelingsvordering De Successiewet sluit in beginsel aan bij het civiele erfrecht. In diverse gevallen wordt van het Afwijken van VAR toegestaan Bij het regelen van aanslagen inkomstenbelasting is de Belastingdienst niet gebonden aan een eerder Vrijval herinvesteringsreserve door termijnoverschrijding Een herinvesteringsreserve moet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin zij is Verhuiskosten startende ondernemer aftrekbaar Ten laste van de winst uit onderneming komen de gedane zakelijke uitgaven. Voor diverse kostensoorten die Hoge leeftijd geen reden voor ontslag De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd Vermelding btw-nummer op website wel verplicht! De Belastingdienst meldt nu dat ondernemers toch verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te Vergoeding adviseur geen verkoopkosten deelneming Aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat zij niet Kamervragen controle box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de controle door de Belastingdienst van box Herinvesteringsvoornemen op groepsniveau Belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de