Home  »  Nieuws

Nieuws

Korting op loondoorbetalingsverplichting Bij ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Deze Toekomst systeem waardeoverdracht pensioen De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over aanpassing van Onttrekking aan vermogen stichting belast bij bestuurders De Belastingdienst constateerde bij een boekenonderzoek dat het theoretische kassaldo van een stichting Gewijzigd wetsvoorstel hervorming pensioenen ingediend De staatssecretaris van Financiën heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter verlaging van de maximale opbouw- MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling Adcoma kan adviesfunctie beter vervullen Adcoma kan adviesfunctie beter vervullen dankzij de software van Unit4 Waarschuwing voor phishingmails in verband met overgang op IBAN De Fraudehelpdesk waarschuwt voor zogenaamde phishingmails die worden verstuurd in verband met de Terugvorderingsmogelijkheid buitensporige bonussen De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om buitensporige bonussen Staatssecretaris oneens met uitspraak rechtbank over pensioen Wanneer een pensioenaanspraak niet langer aan de voorwaarden voldoet, geldt dat als afkoop van de hele Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer Een directeur-grootaandeelhouder heeft, anders dan een gewone werknemer, de mogelijkheid om zijn pensioen Kamervragen over btw-nummers van ZZP'ers De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het btw-nummer van ZZP’ers beantwoord. Het Nota van wijziging wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de deelnemingvrijstelling in de Reclamebelasting voor gevelbeschildering Het uiterlijk van een gebouw kan een uiting zijn waarvoor reclamebelasting verschuldigd is. Tot dat Voorstel Wet Werk en Zekerheid De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Onvoorzichtig rijgedrag is niet voldoende voor ontslag op staande voet Hof Den Bosch is van oordeel dat het veroorzaken van een reeks van schades door een vrachtwagenchauffeur Toeslagen en teruggaven op één bankrekeningnummer Op 1 december 2013 is de regeling ingegaan dat de Belastingdienst toeslagen en belastingteruggaven op één Wijziging voorwaarden jaaraangifte btw In een aantal gevallen is het mogelijk om btw-aangifte per jaar te doen. Daarvoor gelden vanaf 1 januari Internetconsultatie nieuw beloningsbeleid financiële sector De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat het beloningsbeleid in de financiële Eindejaarstips btw Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor Eindejaarstips particulieren Schenkingen (aan kinderen)Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al