Home  »  Nieuws

Nieuws

Verhoogde schenkingsvrijstelling en boeterente bij aflossing hypotheek De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om banken aan te moedigen om Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Exploitatie kunstgrasveld is onderneming Ieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Dat Eindejaarstips werkgever en werknemers StamrechtvrijstellingPer 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. De Eindejaarstips m.b.t. eigen woning WoningmarktEr geldt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren:- Zo is de periode waarbinnen Eindejaartips dga en BV Dividend uitkerenHet kan voor een dga voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren in plaats van Eindejaarstips ondernemers Belastinguitstel door herinvesteringsreserveBij de verkoop van bedrijfsmiddelen moet in beginsel Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2013 de wetsvoorstellen Kredietfaciliteit MKB De overheid kent een kredietfaciliteit voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze faciliteit Schaarste aan tandartsen leidt tot 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere faciliteit voor uit het buitenland afkomstige werknemers. Een van de Proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 hebben het aanbod Keurmerk voor ritregistratiesystemen Werkgevers moeten voor werknemers met een auto van de zaak rekening houden met een bijtelling bij het Verbetering combinatie werk en zorg Het kabinet vindt dat werknemers werk en zorg beter moeten kunnen combineren. Volgens het kabinet gaan te Wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen De Wet Arbeid Vreemdelingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. Daardoor wordt het lastiger om werknemers Omvang doorbetalingsverplichting tijdens loonsanctie Tijdens ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Deze Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging laat zich Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde procentuele ontwikkeling van Programma aanvraag voorlopige aanslag 2014 beschikbaar De Belastingdienst heeft laten weten dat met ingang van 11 november 2013 het programma voorlopige aanslag Vervanging G-rekeningen start 1 juli 2014 In de Invorderingswet 1990 is ondermeer geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen.