Home  »  Nieuws

Nieuws

Belastingschulden en box 3 Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat Belastingplan 2014 Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol De accijnstarieven van diesel en LPG worden verhoogd. Voor diesel is de verhoging naast de jaarlijkse Fiscale innovatieregelingen In het regeerakkoord is een beperking van de fiscale innovatieregelingen opgenomen. In 2014 wordt het Afschaffing integratieheffing btw De integratieheffing is een correctie op de btw-heffing bij in eigen beheer vervaardigde goederen die Drempelbedragen investeringsaftrek Het drempelbedrag voor energie-investeringen en voor milieu-investeringen wordt verhoogd naar € 2.500 per Maatregelen werkgevers StamrechtenDe eis dat onder de vrijstelling vallende stamrechten in periodieke termijnen moeten worden Verruiming eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen Bepaling toetsingsinkomen na overlijden Wanneer een toeslaggerechtigde is overleden, kan op verzoek het inkomen van de overledene van het Aanpassingen loon- en inkomstenbelasting Algemene heffingskortingHet maximum van de algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2014 verhoogd met Overige fiscale maatregelen 2014 Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen Afschaffing integratieheffing btw in zicht? Het kabinet lijkt van plan te zijn om de integratieheffing in de btw af te schaffen. Dat blijkt uit een Compartimentering deelnemingsvoordelen Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling Wetsvoorstel vereenvoudiging kindregelingen In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen. Leegstand en bestemming woning niet bewezen Anders dan andere privé vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de Tijdelijke versoepeling inkeerregeling De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat wie tussen 2 september 2013 en 1 Aan- en verkooptransactie door ondernemer belast Voordelen die iemand behaalt met aan- en verkoop van vermogensbestanddelen in de privésfeer zijn Combinatie van arbeidsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt een maximum van drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor Kabinet wil afkoop vakantiedagen niet fiscaal stimuleren Het kabinet vindt het niet wenselijk om de afkoop van bovenwettelijke vakantiedagen fiscaal te stimuleren Bijtelling voor dga wegens hobbykilometers Een dga had autoracen als hobby. Zijn raceauto werd door het bedrijf gesponsord. De dga had ook een auto