Home  »  Nieuws

Nieuws

Kabinetsplannen 2014 uitgelekt Dagblad De Telegraaf maakt melding van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. Voor Bewijs gebruik auto uit handelsvoorraad niet geleverd De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting op aan een autohandelaar. Het ging Bovenmatige rentevergoeding onderbedelingsvordering De Successiewet sluit in beginsel aan bij het civiele erfrecht. In diverse gevallen wordt van het Afwijken van VAR toegestaan Bij het regelen van aanslagen inkomstenbelasting is de Belastingdienst niet gebonden aan een eerder Vrijval herinvesteringsreserve door termijnoverschrijding Een herinvesteringsreserve moet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin zij is Verhuiskosten startende ondernemer aftrekbaar Ten laste van de winst uit onderneming komen de gedane zakelijke uitgaven. Voor diverse kostensoorten die Hoge leeftijd geen reden voor ontslag De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd Vermelding btw-nummer op website wel verplicht! De Belastingdienst meldt nu dat ondernemers toch verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te Vergoeding adviseur geen verkoopkosten deelneming Aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat zij niet Kamervragen controle box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de controle door de Belastingdienst van box Herinvesteringsvoornemen op groepsniveau Belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de Toepassing fondsenvrijstelling loonbelasting De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamde fondsenvrijstelling. De vrijstelling houdt in, dat 150km-criterium in 30%-regeling Het 150-kilometercriterium is mogelijk toch discriminerend. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU om Einde terbeschikkingstelling Op de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen zijn de regels voor de bepaling van winst uit Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto De Belastingdienst en VNO-NCW en EVO hebben een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op Leaseauto als arbeidsvoorwaarde De toekenning van een leaseauto kan onderdeel zijn van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Als dat Wisseling van baan en arbeidsongeschiktheidspensioen Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is Ontslag op staande voet wegens verduistering De bedrijfsleider van een autobedrijf werd op staande voet ontslagen wegens verduistering. De Niet te snel aansturen op ontslag Een werkgever die meent dat een werknemer niet functioneert, mag niet te snel overgaan tot beëindiging Aanpak faillissementsfraude Er komen ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude strafrechtelijk aan te pakken. Dat is de kern van