Home  »  Nieuws

Nieuws

Toeslagen en teruggaven op één bankrekeningnummer Op 1 december 2013 is de regeling ingegaan dat de Belastingdienst toeslagen en belastingteruggaven op één Wijziging voorwaarden jaaraangifte btw In een aantal gevallen is het mogelijk om btw-aangifte per jaar te doen. Daarvoor gelden vanaf 1 januari Internetconsultatie nieuw beloningsbeleid financiële sector De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat het beloningsbeleid in de financiële Eindejaarstips btw Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor Eindejaarstips particulieren Schenkingen (aan kinderen)Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al Verhoogde schenkingsvrijstelling en boeterente bij aflossing hypotheek De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om banken aan te moedigen om Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Exploitatie kunstgrasveld is onderneming Ieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Dat Eindejaarstips werkgever en werknemers StamrechtvrijstellingPer 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. De Eindejaarstips m.b.t. eigen woning WoningmarktEr geldt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren:- Zo is de periode waarbinnen Eindejaartips dga en BV Dividend uitkerenHet kan voor een dga voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren in plaats van Eindejaarstips ondernemers Belastinguitstel door herinvesteringsreserveBij de verkoop van bedrijfsmiddelen moet in beginsel Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2013 de wetsvoorstellen Kredietfaciliteit MKB De overheid kent een kredietfaciliteit voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze faciliteit Schaarste aan tandartsen leidt tot 30%-regeling De 30%-regeling is een bijzondere faciliteit voor uit het buitenland afkomstige werknemers. Een van de Proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 hebben het aanbod Keurmerk voor ritregistratiesystemen Werkgevers moeten voor werknemers met een auto van de zaak rekening houden met een bijtelling bij het Verbetering combinatie werk en zorg Het kabinet vindt dat werknemers werk en zorg beter moeten kunnen combineren. Volgens het kabinet gaan te Wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen De Wet Arbeid Vreemdelingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. Daardoor wordt het lastiger om werknemers