Home  »  Nieuws

Nieuws

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU Verliesverrekening In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De Bedragen minimumloon per 1 januari 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis Internetconsultatie regelgeving crowdfunding Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om Liever een oude auto van de zaak? De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid Compensatieregeling zwangere zelfstandigen Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Overzicht maatregelen in regeerakkoord De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat Nabetaling is onderdeel loon Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een Onvoldoende bewijs geen privégebruik Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat Onzakelijke borgstelling Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er Stakingswinst ondernemer Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een Berekening invorderingsrente In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting.