Home  »  Nieuws

Nieuws

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten Verrekening ingehouden loonheffing Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing Premiepercentages 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 Bpm bij huur buitenlandse auto Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm Vermogenstoets zorgtoeslag 2018 Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.
Met ingang
Eindejaarstips eigen woning Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om Eindejaarstips schenken en erven Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te Eindejaarstips voor ondernemingen Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om Eindejaarstips werkgevers Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een Eindejaarstips omzetbelasting Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 Eindejaarstips voor de dga Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening Eindejaarstips particulieren Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens Extra kosten kleding en beddengoed De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft Kabinetsreactie op Paradise Papers Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief Uitleg premier afschaffing dividendbelasting De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven