Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen naheffing over teveel ingehouden pensioenpremie Over het belastbare loon wordt loonbelasting geheven. Loon is alles wat iemand uit een (vroegere) Formulier opgaaf lening eigen woning
De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier
Ontslag wegens schending re-integratieverplichtingen
Een werknemer werd tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag
Hoe zit het met vermelding van btw-nummer op de website? Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat Geen compensatie dga's voor Wet uniformering loonbegrip De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een Frequente ziekmelding kan aanleiding vormen voor ontslag Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de Belastingschulden en box 3 Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat Belastingplan 2014 Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol De accijnstarieven van diesel en LPG worden verhoogd. Voor diesel is de verhoging naast de jaarlijkse Fiscale innovatieregelingen In het regeerakkoord is een beperking van de fiscale innovatieregelingen opgenomen. In 2014 wordt het Afschaffing integratieheffing btw De integratieheffing is een correctie op de btw-heffing bij in eigen beheer vervaardigde goederen die Drempelbedragen investeringsaftrek Het drempelbedrag voor energie-investeringen en voor milieu-investeringen wordt verhoogd naar € 2.500 per Maatregelen werkgevers StamrechtenDe eis dat onder de vrijstelling vallende stamrechten in periodieke termijnen moeten worden Verruiming eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen Bepaling toetsingsinkomen na overlijden Wanneer een toeslaggerechtigde is overleden, kan op verzoek het inkomen van de overledene van het Aanpassingen loon- en inkomstenbelasting Algemene heffingskortingHet maximum van de algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2014 verhoogd met Overige fiscale maatregelen 2014 Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen Afschaffing integratieheffing btw in zicht? Het kabinet lijkt van plan te zijn om de integratieheffing in de btw af te schaffen. Dat blijkt uit een Compartimentering deelnemingsvoordelen Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling Wetsvoorstel vereenvoudiging kindregelingen In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen.