Home  »  Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018 De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023 Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Schijfgrenzen en tarieven IB 2018 Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van Kosten total bodyscan niet aftrekbaar De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU Verliesverrekening In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De Bedragen minimumloon per 1 januari 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis Internetconsultatie regelgeving crowdfunding Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om Liever een oude auto van de zaak? De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid Compensatieregeling zwangere zelfstandigen Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Overzicht maatregelen in regeerakkoord De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat Nabetaling is onderdeel loon Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een Onvoldoende bewijs geen privégebruik Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat Onzakelijke borgstelling Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door