Home  »  Nieuws

Nieuws

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als Omzet- en winstcorrecties Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij Aansprakelijkheid werkgever Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, Toepassing reisaftrek Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan Maximum uurprijzen kinderopvang 2018 De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 Gastouder kan ondernemer zijn Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018 De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Innovatiebox goedgekeurd De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende