Home  »  Nieuws

Nieuws

Geen verlenging restschuldregeling In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een Dga van Belgische bvba Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor Wederindiensttredingsvoorwaarde Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op Vergoeding uitstel levering Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de Lening niet onzakelijk Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een Berekening belastingrente Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een Kosten keuring onderdeel scholingskosten De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar Uitleg regeling belastingrente De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. Geen hoge vrijstelling erfbelasting De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het Omvang loondoorbetalingsverplichting Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een Nettoloon in rekening-courant Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil