Home  »  Nieuws

Nieuws

Verhuur studentenkamers Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in Nietig proeftijdbeding Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van Risico’s van overname lijfrenteverplichting Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente Onttrekking aan het vermogen van de bv Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017 De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te Box 3-heffing blijft voor 2014 overeind Voor de heffing van inkomstenbelasting over de opbrengsten van sparen en beleggen (box 3) wordt een Onzakelijke lening Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander Oproep om papieren correspondentie van Belastingdienst De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te Aanpak belastingontduiking De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van Vaststellingsovereenkomst innovatiebox De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen Proefprocedure box 3 Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de