Home  »  Nieuws

Nieuws

Teruggaaf omzetbelasting Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de Transitievergoeding en loondispensatie De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming Aansprakelijkheid bestuurder stichting Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij Onderhoudskosten tuin van monumentenpand De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als Omzet- en winstcorrecties Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij Aansprakelijkheid werkgever Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, Toepassing reisaftrek Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan Maximum uurprijzen kinderopvang 2018 De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 Gastouder kan ondernemer zijn Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018 De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben