Home  »  Nieuws

Nieuws

Niet sluitende rittenregistraties Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat Beperking aftrek zorgkosten toegestaan De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018 De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij Verkapte winstuitdeling De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast Ontslag op staande voet vernietigd Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en Verbod op privégebruik auto helpt dga niet Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het Nultarief omzetbelasting niet van toepassing De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom. Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 Vermogensetikettering woonhuis De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen Koerswinst op dividendvordering De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een Een motor als alternatief voor een auto van de zaak? Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers