Home  »  Nieuws

Nieuws

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Innovatiebox goedgekeurd De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende Geen verlenging restschuldregeling In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een Dga van Belgische bvba Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3 De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor Wederindiensttredingsvoorwaarde Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op Vergoeding uitstel levering Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de Lening niet onzakelijk Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een Berekening belastingrente Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een Kosten keuring onderdeel scholingskosten De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar Uitleg regeling belastingrente De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. Geen hoge vrijstelling erfbelasting De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het Omvang loondoorbetalingsverplichting Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door