Home  »  Nieuws  »  Afschaffing aftrek kinderalimentatie per 2015

Afschaffing aftrek kinderalimentatie per 2015

Een ouder die gescheiden is en kinderalimentatie betaalt, krijgt onder voorwaarden geld terug van de Belastingdienst, met andere woorden: kinderalimentatie is aftrekbaar. Per 1 januari 2014 zijn de aftrekbare bedragen al ingrijpend verlaagd en per 1 januari 2015 wordt de belastingaftrek zelfs volledig afgeschaft.

Wat gaat er veranderen?

De kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar kunnen als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte, onder de voorwaarden dat een minimumbedrag aan kosten worden gemaakt en het kind geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling ontvangt. Bovendien mag de alimentatieplichtige geen recht hebben op kinderbijslag. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kan een forfaitair bedrag worden afgetrokken. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan welk bedrag u per kwartaal per kind kunt aftrekken indien u kinderalimentatie betaalt.

Volgens de politieke plannen zal deze aftrekpost een belangrijke wijziging ondergaan. Vanaf 1 januari 2015 zal de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen in zijn geheel worden geschrapt. Bij het vaststellen van kinderalimentatie – onderling of bij rechterlijke uitspraak – wordt een bruto bedrag aan kinderalimentatie bepaald. De ouder die alimentatie betaalt, geniet fiscaal voordeel, waardoor de netto last lager is. Met het fiscaal voordeel wordt in de praktijk bij het vaststellen van de kinderalimentatie overigens al rekening gehouden. Vanaf 2015 ontvangt de alimentatiebetaler geen belastingteruggave meer van de Belastingdienst. Netto kan de alimentatiebetaler er dus financieel op achteruit gaat.

Voor de alimentatieontvanger heeft deze wijziging overigens geen gevolgen. Kinderalimentatie is immers niet belast volgens de inkomstenbelasting, waardoor het bruto overeengekomen bedrag gelijk is aan hetgeen de alimentatieontvanger netto overhoudt.

Indien u momenteel kinderalimentatie betaalt, bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 bruto eigenlijk teveel betaalt, omdat in het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie al rekening is gehouden met de belastingteruggave. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit ook een grond zal zijn tot verlaging van de kinderalimentatie, en zo ja, in welke gevallen. Het is in ieder geval raadzaam de aanstaande lastenverzwaring tijdig met de alimentatieontvanger te bespreken. U kunt in onderling overleg de alimentatie eventueel bijstellen en deze wijziging door de rechter laten bekrachtigen. Indien onderling geen oplossing kan worden bereikt, is het mogelijk de rechtbank te verzoeken de kinderalimentatie te wijzigen. Omdat een wijzigingsverzoek in beginsel niet met terugwerkende kracht door de rechtbank wordt toegewezen, dient u tijdig actie te ondernemen tegen de aanstaande lastenverzwaring.

Terug naar overzicht